MADKİM MADEN VE KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca, veri sorumlusu Madkim Maden ve Kimya San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik usul ve esaslarla ilgili veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

1.Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek?

Kişisel veriler yasal düzenlemeler için gerekli olan süreçler, şirketimizin ticari faaliyetleri, İnsan Kaynakları uygulamaları ve gerekli tüm güvenlik önlemleri sırasında elde edilmekte, işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu' (KVKK) nun 5 inci ve 6 ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2.Kişisel Veriler Kimlerle ve Hangi Amaçla Paylaşılacak?

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi sırasında toplanan kişisel veriler, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, şirket ortaklarıyla, yasal olarak yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle, KVKK'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilmektedir.

3.Kişisel Veriler nasıl ve neden toplanıyor? Kişisel veriler, şirketimizin ticari faaliyetlerini uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi sırasında farklı hukuki sebeplerle toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Şirketimize yazılı şekilde başvurarak, 6698 Sayılı Kanun'un 11. maddesi uyarınca;

∙ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,

∙ Şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını,

∙ Söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içindeki veya yurt dışındaki 3. kişilerin kim/kimler olduğunu,

∙ Kişisel verileriniz eksik ya da yanlış̧ işlenmişse bunların düzeltilmesini,

∙ Kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini,

∙ Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 13. maddesi gereğince, kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini "yazılı" veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeleri gerekmektedir.

KVKK Başvuru Formu'na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.