MADKİM İş Sağlığı ve Güvenliği’nin bilincindedir. Etkin ve verimli yönetim içinde vazgeçilmez olduğunu kabul eder. Bu nedenle iş yerlerindeki risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesine önem vermektedir.

Aslolan, çalışmalar sırasında oluşabilecek sağlığa zararlı ve tehlikeli durumlardan korunmak ve korunaklı bir ortam sağlamaktır. Bu kapsamda iş kazalarını, yangın risklerini, meslek hastalıkları risklerini tamamen önlemek, asgari düzeye indirmek ve işyerlerimizde AB standartlarında güvenli işyeri ortamı oluşturmaktır.