30 yıla yakın bir süredir madencilik alanında faaliyetlerini yürüten firmamız, sürdürülebilir çevre politikasını benimsemiştir. Bunu başarmak için Madkim, çalışanlarımıza çevre bilinci kazandırmaya yönelik eğitim vererek, doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak ve çalışılan arazileri doğaya kazandırarak çevreyi ekolojik bir dengede tutmayı kendine hedef edinmiştir.

Çevre Eğitimleri

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını sağlayabilecekleri kaynakları tehlikeye atmadan, günümüz dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilme hakkında çalışanlarımıza eğitimler sağlanmıştır.

Verimli Kullanım ve Sürdürülebilirlilik

Yapılacak tüm üretim süreçlerinde dünyadaki doğal ve tükenebilir kaynakları mümkün olan en iyi düzeyde değerlendirme gerekliliğinin bilinci ile doğal kaynakların verimli kullanıldığı çevreye duyarlı madencilik prensibi benimsenmiştir.

Rehabilitasyon Çalışmaları

Madencilik faaliyetleri sonrası bozulan arazilerin rehabilite edilerek iyileştirilmesinde temel amacımız; bu arazilerin eski ekolojik değerine kavuşturulmasıdır.