Bursa, Mudanya Stok Sahaları

Bursa-Mudanya bölgesinde yer alan 12.000 m2 stok sahamız bulunmaktadır. Ocaklarımızda üretilen cevherleri Mudanya ve Gemlik Limanlarından yapılacak yüklemeler öncesi burada toplanır.